Raportul Academiei de Studii Economice (ASE): Fondul pentru Medicamente Inovative, 2021

Estimarea impactului bugetar și identificarea surselor de finanțare, inclusiv mecanismele de finanțare complementare pentru constituirea Fondului pentru Medicamente Inovative în România (Programul de Inovație în Sănătate).

Sistemul de sănătate reprezintă o componentă esențială a capitalului uman ce susține productivitatea si creativitatea prin îmbunătățirea capacitații fizice si mentale a oamenilor. Asigurarea unui nivel adecvat de investiții in sănătate reprezintă un factor cheie pentru bunăstarea umană și asigurarea dezvoltării economice, fiind dovedit faptul că investițiile în sistemul de sănătate generează efecte pozitive la nivel micro și macroeconomic. Tot mai multe cercetări argumentează faptul ca sănătatea este o consecință dar și o cauză a unor rezultate economice mai bune.

Pe de alta parte, o sănătate slabă a populației constituie o limită majoră pentru dezvoltarea economică și socială. Scăderea speranței de viață sau a speranței de viață sănătoasă reprezintă un factor cu impact major asupra productivității muncii cu afecte adverse asupra persoanelor aflate în întreținerea celor cu probleme de sănătate și a celorlalți membri de familie. Bolile infecțioase pot afecta major și direct domenii precum turismul iar o frecvență importantă a bolilor netransmisibile precum bolile cardiovasculare, diabetul sau cancerul reduc semnificativ capacitatea forței de muncă dintr-o țară de a crea valoare adăugată.

Prin urmare sistemele de sănătate trebuie să beneficieze de o finanțare adecvată, să fie eficiente și echitabile pentru a reprezenta o bază în realizarea unor performanțe economice ridicate.

O îmbunătățire relativ rapidă, cu un efort acceptabil a performanțelor și nivelului de echitate a sistemului de sănătate din România se poate baza pe crearea unui mecanism de acces la medicamente și terapii inovative pentru pacienții din țara noastră.

Din studiul experiențele altor state privind dezvoltarea unor fonduri de finanțare a medicamentelor inovative (Marea Britanie, Franța, Italia, Cehia, SUA, Canada etc.) rezultă că implementarea unui astfel de fond în România este necesară. oportună si fezabilă.

Obiectivul principal al înființării Fondului pentru medicamente inovative trebuie să fie acoperirea eficientă, echitabilă și uniformă a nevoilor pacienților cu boli grave și/sau rare, care să urmărească optimizarea costurilor în așa fel încât să se obțină o eficiență maximă a fondurilor utilizate.

Dată fiind faptul că alte tari (ex.Italia, Franța etc.) au alocat 0.04 – 0.05% din PIB, respectiv 2,8-3,5% din cheltuielile cu produse farmaceutice pentru finanțarea unor fonduri de acest tip, o soluție pentru România ar putea fi alocarea unei proporții similare, respectiv un nivel de aproximativ 110 milioane de euro al Fondului pentru medicamente innovative din țara noastră. Dimensiunea sumelor necesare poate fi stabilită sau actualizată în urma unor analize amănunțite în ceea ce privește afecțiunile care pot fi eligibile pentru finanțare prin intermediul Fondului, categoriile de pacienți și numărul acestora, tipurile de tratament incluse și costurile pentru fiecare în parte.

Raport realizat de Academia de Studii Economice din București în 2021