Parteneri strategici

Inovația reprezintă unul din pilonii de bază ai agendei de cercetare și dezvoltare la nivelul comunității europene, așa cum a fost aceasta stabilită de către Comisia Europeană, pentru următoarea decadă. Sănătatea este un domeniu prioritar al agendei de inovație la nivel european, respectiv inovația în sănătate, așa cum aceasta apare definită în strategiile și planurile de acțiune relevante . În acest context de dezvoltare accelerată, România are în prezent un rol emergent în crearea de inovație în sănătate în spațiul european și ambiția de a deveni un actor regional relevant în acest domeniu strategic.

Membrii Fondatori ai Hubului

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, în calitate de coordonator în domeniul politicilor și strategiilor în sănătate pe termen lung

ASOCIAȚIA ALIANȚA UNIVERSITARĂ G6-UMF, în calitate de reprezentant al mediului academic medical și farmaceutic, cu rol în promovarea intereselor învățământului superior medical precum și în crearea unui cadru comun de cooperare în domeniile educaționale și științifice

ASOCIAȚIA LOCAL AMERICAN WORKING GROUP – LAWG, în calitate de reprezentant al industriei farmaceutice inovatoare, promotor al inovației în sănătate

Parteneri Instituționali

Ministerul Sanantii

Agenția Natională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București

Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” din Iași

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca

Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara