Masă rotundă de dezbatere a finanțării sănătății: sunt necesare fonduri suplimentare administrate riguros și responsabil

LAWG alături de Expert Forum si Mind Research & Rating au invitat autoritățile din domeniul sanitar și financiar la o dezbatere pe tema finanțării sistemului de sănătate din România. Întâlnirea a avut loc luni, 19 noiembrie 2012, la Hotel Novotel din București. Gazdele evenimentului au fost dl. Sorin Ioniță (EFOR), dl. Radu Comșa (MRR) și dl. Almin Adzovic (Președintele LAWG). Reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Guvernului, Organizației Mondiale a Sănătății, Școlii Naționale de Sănătate Publică, Băncii Mondiale, FMI, Reprezentanței Comisiei Europene, și-au exprimat punctul de vedere cu privire la nevoia de finanțare suplimentară a sistemului medical românesc. Întâlnirea a avut loc fără prezența mass-media.

Dezbaterea a debutat cu prezentarea câtorva soluții de creștere a veniturilor în sistem, desprinse din studiul realizat în această primăvară de EFOR și MRR: Veniturile și cheltuielile sistemului de sănătate, scurtă analiză comparativă și variante de reformă. Deși în Uniunea Europeană ponderea cheltuielilor cu sănătatea în produsul intern brut (PIB) a crescut continuu în ultimele decenii, media majorându-se de la 6,4% la 9,9% în intervalul 1980-2009, România se situează la acest capitol pe ultimul loc, cu un nivel de 5,6% din produsul intern brut (PIB) alocat pentru sănătate în anul 2009 – conform ultimului raport Eurostat disponibil.

De asemenea, cotele de contribuții la sănătate în România se situează sub media europeană, fiind 5,5% din veniturile angajatilor și 5,2% din parteaa angajatorilor. Pe lângă acest lucru, o altă deficiență a sistemului o reprezintă numărul foarte mare de asigurați raportat la numărul plătitorilor.

Astfel, principalele mesaje ale discuției s-au referit la deficiențele de colectare ale veniturilor pentru sănătate și problemele de natură fiscală, necesitatea creșterii fondurilor alocate sănătății (ca procent din PIB) pentru alinierea la media europeană, nevoia actualizării listei de medicamente compensate, creșterea informării cetățenilor cu privire la politicile publice legate de sănătate. Dezbaterea a concluzionat cu trasarea obiectivului comun al autorităților din sănătate și al industriei farmaceutice, acesta fiind creșterea accesului pacienților români la servicii și tratamente de calitatate în sistemul sanitar românesc. Desigur, toate aceste nevoi din sănătate aduc costuri suplimentare, pentru care sunt necesare fonduri de nivel european administrate riguros și responsabil.

Iulia Perca, LAWG

Publicat la

în